26 de desembre de 2013

El valor de no fer-ne ús

Un dels principals problemes a l'hora d'intentar establir un indicador de desenvolupament macroeconòmic ecològic, és a dir, que inclogui el valor ambiental dels recursos naturals, és donar un valor monetari a aquestes recursos. Si som capaços de precisar quant val un arbre, un bosc, un ocell o una papallona, un riu net o l'aire sense contaminants, això ens pot ajudar a introduir aquests valors a l'hora de calcular l'indicador restant-lo quan se'l malmet o deteriora (el PIB disminuiria) o sumant la seva millora (i amb ell s'incrementaria el PIB).