BIODIVERSITAT

"Cada espècie que s’extingeix és una oportunitat perduda de conèixer millor la natura."
Daniel Sol, investigador del CSIC
* * * * *

La pèrdua de biodiversitat és irreversible. Altres impactes com la contaminació d'un riu o un incendi forestal tenen una capacitat de recuperació que els permet, amb més o menys temps, tornar a tenir característiques ecològiques similars a les precedents. Però quan una espècie s'extingeix el fenomen esdevé irreversible. La seva desaparició suposa una enorme pèrdua genètica i ecològica i en molts casos també sociocultural i econòmica. Moltes espècies desapareixen abans de conèixer-se la seva existència i encara menys les possibilitats d'oferir beneficis en forma de béns i serveis per a la resta de l'ecosistema inclosos nosaltres: fàrmacs, aliments, teixits i molts altres materials tenen el seu origen en la biodiversitat natural. I també la pol·linització, la dispersió de les flors, la fixació de nitrogen, del diòxid de carboni o la retenció del sòl i l'aigua per posar alguns exemples.

Però la seva desaparició succeeix constantment ja sigui de manera natural o bé per causes humanes. Si les causes naturals, excepte en casos de cataclismes, són processos més aviat lents i permeten l'adaptació del sistema als canvis, no succeeix el mateix amb els impactes antropogènics que suposen taxes d'extinció entre 100 i 1000 vegades superiors: la destrucció d'hàbitats, la sobreexplotació de recursos i la introducció d'espècies invasores són les principals causes que redueixen la biodiversitat del planeta, a les quals cal afegir la contaminació i el canvi climàtic. Els impactes han pres una magnitud molt gran a partir de l'augment de la capacitat de transformació tecnològica, l'increment de la població i l'hiperconsum. 

Per aturar aquest declivi a la Cimera de la Terra celebrada el 1992 a Rio de Janeiro, Brasil, es va crear la Convenció sobre Diversitat Biològica (CBD) que estableix per als països signants compromisos de protecció i ús sostenible de la diversitat biològica i sobre la distribució justa dels beneficis dels recursos biològics. Com passa amb altres qüestions, però, el model econòmic dominant s'oposa a qualsevol mesura proteccionista que pugui suposar una disminució dels guanys de les seves empreses. Així, es construeixen grans preses, sistemes de regadiu a gran escala, es sobreexploten mars i es contaminen rius o es construeixen urbanitzacions de segona o tercera residència malmetent la biodiversitat. Els acords d'aturar per al 2010 la pèrdua de biodiversitat es van haver de posposar per incompliment dels signants. Les passes cap endavant i els retrocessos cap enrere pel que fa a la protecció de la biodiversitat se succeeixen.

La societat civil ha pres des de fa dècades la iniciativa de protegir la biodiversitat planetària. Malgrat que sovint ho ha fet a partir de la reivindicació local i amb poca visió global, amb els anys i la imbricació del coneixement científic i les ciències socials ha aconseguit estendre la importància de la protecció de l'entorn arreu del món i amb perspectives holístiques que transcendeixen l'àmbit de la conservació a favor de la compatibilitat sostenibilista. Aquesta societat esperona i controla les administracions per seguir treballant en aquesta direcció malgrat que per a moltes espècies s'arriba tard.


* * * * *

Si vols accedir a totes les entrades sobre biodiversitat pots clicar sobre l'etiqueta "biodiversitatde la columna de la dreta o fer-ho directament des d'aquí