CANVI CLIMÀTIC

"No superarem la pobresa mundial si som incapaços de gestionar el canvi climàtic amb èxit."
Nicholas Stern, economista en cap del Banc Mundial (2000-2003)
* * * * *

El canvi climàtic és l'alteració més important i visible que afecta el nostre planeta. Al llarg d'aquestes darreres dècades s'estan superant tot un seguit de rècords climatològics i meteorològics: temperatures màximes i mínimes, onades de calor, de fred, sequeres, inundacions, incendis, potència d'huracans i tempestes, increment del nivell del mar, desfeta de glaceres i del casquet àrtic,... manifestacions que indiquen que alguna cosa ha canviat i que segueix canviant. 

A escala humana i local aquests canvis no sempre són perceptibles. La nostra memòria és limitada i els canvis necessiten mesurar-se amb eines específiques i registres temporals llargs per poder descriure'n les tendències. Així, per exemple, podem tenir un any molt fred en comparació amb anys propers i pensar que no existeix un increment real de la temperatura atmosfèrica. Però quan ho comparem a escala planetària i amb registres amplis fàcilment podem veure que es tracta només d'una alteració puntual en el temps o localment. 

Actualment milers de científics d'arreu del món mesuren i analitzen aquestes manifestacions per oferir imatges properes a la realitat. Més de 2000 científics reuneixen les seves dades, anàlisis i conclusions i les comparteixen per elaborar-ne informes a través del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC). Aquests informes, estructurats en tres blocs, descriuen les bases físiques del canvi climàtic, l'impacte i la vulnerabilitat dels seus efectes i la seva adaptació, i les mesures que es prenen per mitigar-lo. En aquests moments s'està elaborant el cinquè informe del qual ja s'ha fet públic el primer bloc. L'informe incideix en la participació de la espècie humana com a responsable principal del canvi climàtic actual a través, principalment però no només, de l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle com el diòxid de carboni (CO2), resultat dels processos de combustió de fonts d'energia fòssils: carbó, gas i petroli.

Malgrat que la implicació humana en aquest procés és reconeguda sense pràcticament oposició, aquest no ha estat el pensament dominant en els àmbits polítics on governs de països amb un nivell important de participació mundial en la emissió de gasos amb efecte d'hivernacle han fet oïdes sordes a actuar per promoure un gir a la situació. En part es deu a la pressió d'importants empreses relacionades amb la producció, exportació i comercialització del petroli i dels seus derivats. El negacionisme climàtic encara existeix. 

L'any 1992, a la Conferència de Nacions Unides sobre Medi Ambient i Desenvolupament celebrada a Rio de Janeiro, Brasil, coneguda com a Cimera de la Terra, es va crear la Convenció Marc sobre Canvi Climàtic (CMNUCC) amb l'objectiu de lluitar contra el canvi climàtic. Entenent que les responsabilitats no eren iguals per a tots els països -responsabilitats compartides però diferenciades- el CMNUCC va establir que els països industrialitzats havien de prendre unes mesures de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle més generoses que els països en desenvolupament i que havien de ser d'obligat compliment. Així va néixer el 1997 el Protocol de Kyoto que va entrar en vigor el 2005 i que té validesa fins el 2014, moment a partir del qual hauria de ser substituït per un altre acord internacional. Les discrepàncies entre països i governs i les pressions de l'economia neolliberal han fet d'aquesta una eina poc reeixida malgrat el lideratge de la Unió Europea. El món polític, econòmic i financer no estan per la feina de frenar el canvi climàtic.

Això no és motiu per abandonar la lluita ans al contrari. Es tracta de canviar polítics i governs i aconseguir que l'economia i el món de les finances no esdevinguin el nucli central sobre el que es belluga la societat sinó que aquest es desplaci cap a les persones i l'entorn com a perllongació vital de la seva pròpia existència.


* * * * *

Si vols accedir a totes les entrades sobre canvi climàtic pots clicar sobre l'etiqueta "canvi climàticde la columna de la dreta o fer-ho directament des d'aquí.

Si vols accedir a les estadístiques sobre canvi climàtic pots fer-ho directament des d'aquí.