15 d’abril de 2014

Cinquè informe IPCC. Grup de Treball III: mitigació

El grup de treball de l'IPCC sobre mitigació del canvi climàtic es va reunir la setmana passada (Berlín, 7-12 d'abril) per presentar els resultats del seu informe que, junt als del grup de treball I i II, acabaran formant l'informe definitiu del canvi climàtic del grup d'experts de l'IPCC que es presentarà formalment el proper 31 d'octubre i serà (o hauria de ser) la guia d'acció sobre el canvi climàtic dels propers anys per a la societat. 

En aquesta tercera part els experts analitzen les opcions per mitigar el canvi climàtic i els requeriments tecnològics, econòmics i institucionals que es necessiten per fer-ho. L'informe tracta els riscos, incerteses i fonaments ètics de les polítiques sobre canvi climàtic a nivells mundial, nacional i subnacional, analitza mesures de mitigació per a tots els sectors i avalua aspectes financers i d'inversió.

El World Resources Institute (WRI) ja ha fet un primer anàlisi de l'informe i de forma contundent destaca que: encara és possible limitar l'increment de la temperatura als 2ºC que els experts han establert com a límit per sobre del qual la desestabilització dels sistemes naturals tenen difícil retorn. Però per aconseguir-ho cal fer grans canvis.

9 d’abril de 2014

Cinquè informe IPCC. Grup de Treball II: impactes, vulnerabilitat i adaptació

El passat 30 de març el Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) va presentar el segon capítol de l’informe sobre el canvi climàtic. Es tracta de la part de l'informe encarregada al grup de treball II que té per missió avaluar la vulnerabilitat dels sistemes socioeconòmics i naturals al canvi climàtic, les seves conseqüències i les opcions d'adaptació. L'informe està en fase d'edició definitiva i de traducció a les diferents llengües oficials de l'IPCC, però la versió presentada es pot descarregar aquí. D'entrada es pot dir que fa un pas més enllà de l'informe de la tardor passada presentat pel grup I sobre les bases científiques ja que si aquell confirmava l'enorme consens científic sobre l'escalfament del món degut majoritàriament a les activitats humanes, aquest destaca que cada continent està ja experimentant aquests impactes.