29 de gener de 2014

Objectius discrets en clima i energia per a la UE

El passat 22 de gener la Comissió Europea va presentar una comunicació sobre els objectius per al 2030 en matèria de clima i energia. Aquesta comunicació sota el títol A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030 s'ha traspassat entre d'altres organismes al Parlament Europeu per tal que l'aprovin i la converteixin en un compromís oficial de la UE a l'inici de 2015. La comunicació va ser presentada pel president de la Comissió Europea, Durao Barroso, acompanyat de la Comissària d'Acció pel Clima, Connie Hedegaard i el Comissari d'Energia, Günther Oettinger.

24 de gener de 2014

Overshoot Day o el dia del deute ecològic

El 20 d'agost de 2013 va ser l'overshoot day d'aquest any passat. Què vol dir això? Doncs que aquell dia la humanitat ja havia consumit tots els recursos que el planeta acabaria produint durant tot l'any. I els quatre mesos que faltaven per acabar l'any de què vam viure?

22 de gener de 2014

Estadístiques sobre canvi climàtic (actualització: gener 2014)

Per fer front al canvi climàtic, l'any 1992, com a resultat de la  Conferència de les Nacions Unides sobre Medi ambient i Desenvolupament celebrada a Rio de Janeiro, es va presentar la Convenció Marc de Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) un tractat no vinculant del qual, anys després, el 1997 va néixer un altre tractat, aquest sí vinculant, conegut com el Protocol de Kyoto. L'any 2012 expirava el Protocol però a la conferència de Durban, Sud-àfrica, de 2011 es va acordar prorrogar-lo, a falta d'un millor acord, fins l'any 2020.

17 de gener de 2014

Plantes invasores per ajardinar Barcelona

Una de les principals amenaces amb què s'enfronta constantment la biodiversitat d'una zona és l'aparició d'espècies exòtiques que molt sovint, per les seves característiques, esdevenen invasores afectant les poblacions locals ja sigui pels paràsits que arriben amb elles o per la simple competència pel propi espai. El canvi climàtic afecta directament la presència d'espècies procedents d'altres latituds a casa nostra, i l'acció humana, per exemple amb la compra d'espècies exòtiques ornamentals per als jardins, hi contribueix de forma important. Per això les administracions estableixen catàlegs d'espècies invasores que normalment s'acompanyen de mesures de control o eradicació d'aquestes espècies oportunistes. Donada la importància del tema sorprenen notícies com l'apareguda a la revista Quercus en el seu número de gener.

13 de gener de 2014

Viure bé, dins dels límits del nostre planeta

Això de parlar dels límits del planeta no és cosa de quatre arreplegats. Sense anar més lluny, el Parlament Europeu va aprovar el passat novembre el setè programa d'acció ambiental, un pla de treball per al període 2014-2020 que sota el títol "Viure bé, dins dels límits del nostre planeta" pretén protegir la salut planetària i millorar l'eficiència en l'ús dels recursos per al benestar humà.