17 de febrer de 2014

Més blat de moro transgènic a la UE

El passat 11 de febrer el Parlament Europeu va mostrar el seu rebuig a l'autorització del blat de moro transgènic TC1507. Malgrat que 19 països hi van votar en contra -i només cinc a favor entre els quals Espanya- no es va arribar però a la majoria qualificada necessària per frenar la seva autorització. 

El tema dels transgènics és complex d'analitzar donat els importants interessos econòmics que hi ha al darrera i que acaben desdibuixant la realitat o mostrant només una part de la mateixa. Això fa que hi hagi entrevistes i estudis publicats a favor de la seva bondat però també en contra de la seva innocuïtat. Arribar a treure'n aigua clara es fa difícil. En els arguments a favor dels organismes modificats genèticament (OMG) sempre es diu que ajudaran a reduir la fam del món ja que es produeixen llavors més productives i més resistents a malalties diverses. Entre els arguments en contra, que a mi personalment em pesen més, hi trobem la monopolització de les llavors en poques empreses, la dependència que es crea entre l'agricultor i l'empresa ja que aquest necessita les llavors però també la resta de productes associats (insecticides, herbicides, fertilitzants) sovint comercialitzats per les mateixes empreses que produeixen les llavors, a més de l'empobriment genètic agrícola per la pèrdua de varietats o els seus potencials efectes sobre la fauna i flora (inclosos altres conreus) contaminats pels conreus transgènics. Alguns estudis també mostren associacions amb malalties importants. 

El cas que ocupa aquí mereix diversos anàlisis entre els quals a qui beneficia l'autorització d'aquest nou producte o el balanç democràtic de la presa de decisions al Parlament Europeu. Aquí, però, vull destacar la necessitat d'utilitzar el principi de precaució davant la incertesa que es planteja, ja que no hi ha suficients estudis per demostrar la bondat d'aquest producte i dels transgènics en general, però els seus potencials efectes nocius poden ser veritablement devastadors per a la biodiversitat i el medi ambient especialment en el llarg termini, cosa que els estudis difícilment prediuen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada